nana-plaza thai Bangkok gogobar MERCURY

ナナプラザのマーキュリー・ゴーゴーバー